Ole Knut Kristiansen

Lege

Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

Sladjana Skoro

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Adeel Nawaz

Vikarlege

Spesialist i allmennmedisin

Ane Sevaldsen

Helsesekretær

Signe Marit Ruud

Helsesekretær