Ole Knut Kristiansen

Lege

Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

Sladjana Skoro

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Liste uten lege

Fastlegeliste for tiden uten lege

Ane Sevaldsen

Helsesekretær

Signe Marit Ruud

Helsesekretær