Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Frøydis Nermoen

Lege

Sladjana Skoro

Spesialist i allmennmedisin

Ole Knut Kristiansen

Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

Solfrid Johanne Aasan

Helsesekretær

Rigmor Bergersen Kjølgård

Helsesekretær

Anita Zavelji

Helsesekretær