Ansatte

Ole Knut Kristiansen

Lege

Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

Sladjana Skoro

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Cristian Dominteanu

Legevikar

Ane Sevaldsen

Helsesekretær

Signe Marit Ruud

Helsesekretær

Anne Marte Høyesveen

Helsesekretær vikar